Pris och storlek som anges gäller för färdig inramad tavla.

Dubbelvikt 2 €